image01

O Grupie Extent

Grupa Extent została założona w 2013 roku przez projektantów i programistów z wieloletnim doświadczeniem.

Głównym produktem Extent Solutions jest wielokanałowe rozwiązanie klasy Call/Contact Center: Direct Contact Center (DCC).

Oprócz DCC tworzymy skrojone pod potrzeby klienta, zintegrowane z DCC systemy klasy B2B / CRM.

Aktualności

2014-11-07

Oferta dla obcojęzycznych użytkowników

Oprogramowanie Contact Center oferowane przez Extent Solutions rozszerzone zostało o obsługe następujących języków: Angielski, Niemiecki, Rosyjski

2014-06-12

Wsparcie dla WebRTC

Miło nam poinformować, że nasze rozwiązanie wspiera w pełni technologię WebRTC w zakresie komunikacji Voice oraz Video poprzez sieć internet. Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu kontakt z klientem możliwy jest z dowolnego urządzenia wyposażonego w nowoczesną przeglądarkę internetową. Rozwiązanie całkowicie bazuje na autorskim oprogramowaniu.

Direct Contact Center

Contact Center ‘dziś’ to nie tylko połączenia telefoniczne - to interaktywne zarządzanie procesami biznesowymi, kontrola przepływu informacji, unifikacja metod kontaktu, monitoring jakości i efektywności obsługi, planowanie bliskich i odległych działań, inteligencja wspomagająca realizacje procesów i kampanii biznesowych, spójne i przejrzyste raportowanie oraz monitoring dostępne w każdym momencie i z każdego miejsca na świecie.

Direct Contact Center to również narzędzia dopasowujące się do bieżących i przyszłych wymagań technicznych zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa danych oraz stabilność działania.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez rynek nowoczesnego biznesu stworzyliśmy rozwiązanie, które w jednej chwili zoptymalizuje Twój biznes na styku kontaktu z klientem a poprzez szereg przemyślanych funkcjonalności pozwoli na wymodelowanie procesów obsługi klienta w elastyczny i dopasowany do dowolnych realiów biznesowych sposób.

Możliwości tworzonych przez nas rozwiązań nie kończą się na granicy wymagań dzisiejszego rynku - co kilka dni prowadzimy rozmowy i planujemy prace rozwojowe mające na celu postawić nas zawsze o krok do przodu przed trendami rynkowymi, które analizujemy wnikliwie jak tylko się da.

Bardzo chcemy abyś się o tym przekonał i poznał jakie efekty uzyskaliśmy dzięki: wizji, pasji, zaangażowaniu!

Oprogramowanie Contact Center oferowane przez Exent Solutions jest w pełni autorską platformą i nie bazuje na rozwiązaniach open-source.


Co nas wyróżnia:

 • Unikalna architektura oparta o współpracujące poprzez szynę komunikatów wirtualne usługi
 • Abstrakcyjne podejście do zagadnień technologicznych umożliwiające adaptację do przyszłych wymagań technicznych i funkcjonalnych eliminujace ryzyko powstania długu technologicznego
 • Narzędzia do modelowania diagramów realizacji wszystkich procesów dostępne dla użytkowników
 • Innowacyjne podejście do zagadnień związanych z obsługą aktywności biznesowych np. mechanizm uniwersalnych sesji, uniwersalny identyfikator kontaktu, dynamiczne kojarzenie danych
 • Ukierunkowane na efektywność zestawy funkcji eliminujące konieczność przeprowadzania żmudnych analiz i wykonywania powatarzalnych czynności przez użytkowników
 • Nieograniczone możliwości skalowania platformy dzięki zasotowaniu modelu SOA w warstwie wirtualnej

Platforma Unified Communication

Aplikacja kliencka Direct Contact Center

Platforma UC udostępnia klientowi wiele różnorodnych metod komunikacji, m.in.: e-mail, webchat, WebRTC, VoIP, systematyzuje przetwarzanie połączeń, realizuje podstawowe funkcjonalności takie jak nagrywanie, przekazywanie, inicjowanie, integracje z systemami obcymi

 • Serwer komunikacji VoIP oraz mediów w oparciu o procesory DSP
 • Serwer komunikacji WebRTC – Video-Chat klienta przy użyciu dowolnego urządzania np. tablet, smartphone, laptop.
 • Mechanizmy Click2Call, Call-Me-Back do integracji ze stroną internetową
 • Serwer Chat
 • Serwer Social Media
 • Serwer sesji generycznych - API
 • Rejestrowanie połączeń realizowanych poprzez kanały komunikacyjne w tym rejestrowanie korespondencji na kanałach Social Media
 • Monitoring serwerów oraz usług online
 • Raportowanie pracy i obciążenia serwerów

Uniwersalne Kolejki ACD

Kolejkowanie

DCC pozwala na kolejkowanie sesji dowolnego typu (m.in. voice, chat, e-mail).

Moduł dynamicznie dopasowuje obciążenie całego systemu i poprzez zaawansowany mechanizm routingu kieruje połączenia wedle alogorytmu nadzorującemu przebieg każdej z obsługiwanych w systemie sesji.

Automatyczna informacja o czasie oczekiwania i pozycji w kolejce

Mechanizm kolejek grupowych i osobistych

Funkcja wirtualnych użytkowników pozwalająca na pracę modułu ACD bez konieczności uruchamiania dedykowanej aplikacji Użytkownika

Monitoring wszystkich typów sesji w jednym miejscu

Priorytetyzacja

Równomierne rozłożenie ruchu pomiędzy zalogowanych do systemu użytkowników

Priorytetyzacja kolejek oraz typów sesji względem pozostałych

Priorytetyzacja dynamiczne poszczególnych sesji np. kolejki VIP, Emergency

Priorytetyzacja poszczególnych sesji ze względu na emocje oczekującego na rozmowę

Priorytetyzacja tzw. Call-BackówPredictive / Preview Dialer

Na potrzeby ogólnej automatyzacji kontaktu z klientami system wyposażony został w elastyczny moduł dialera predyktywnego, który w pełni automatyzuje proces realizacji kontaktu z klientem poprzez zoptymalizowane generowanie telefonicznego ruchu wychodzącego. Funkcja nie wymaga od infrastruktury dodatkowych elementów integracyjnych takich jak dedykowane łącza telekomunikacyjne, połączenia bezpośrednie z systemami ACD ( PBX ) czy też czasochłonnego wdrożenia. Rozwiązanie zapewnia pełną automayzację, planowanie, analizę realizacji inicjowanego kontaktu z klientem.

 • Naddzwanianie automatyczne na podstawie autorskich bardzo efektywnych algorytmów ( ~30% wydajniejszy od standardowych rozwiązań )
 • Kilka trybów dzwonienia predyktywnego
 • Tryb pracy Preview
 • Tryb weryfikacji bazy
 • Mechanizm kalkulacji i optymalizacji kosztów
 • Automatyczna ocena szansy dotarcia do rekordu na podstawie wykonanych wcześniej prób
 • Dostęp do statystyk pracy online
 • Zarządzanie rekordami w czasie rzeczywistym
 • Dynamiczna struktura danych rekordów umożliwiająca przełożenie dowolnej struktury biznesowej w bazie danych
 • Elastyczne scenariusze dotarcia do rekordu
 • Uczący się algorytm rozpoznawania automatów i faxów
 • Rejestrowanie połączeń audio w stereo
 • Raporty

Co nas wyróżnia:

 • Mechanizm dynamicznie dopasowujący / optymalizujący proces pobierania rekordów
 • Mechanizm automatycznej oceny prawdopodobieństwa dotarcia do rekordu
 • Uczący się algorytm naddzwaniania predyktywnego oddzielnie dla każdej kampanii
 • Algorytm dzwonienia dynamicznie analizujący prawdopodobieństwo odebrania przez automat, fax, pocztę głosową
 • Dowolna struktura danych marketingowych w rekordzie
 • Rozdzielone dane kampanii na osobne przestrzenie danych

System automatycznie odfiltruje połączenia takie jak: sekretarki, faksy, błędne numery, numery poza zasięgiem, a do konsultantów skieruje ‘poprawne’ połączenia z ‘żywym’ człowiekiem po drugiej stronie. Każde z wykonywanych przez system połączeń zostanie szczegółowo odnotowane w bazie danych w celu dostarczenia pełnego zestawu informacji raportowych jak i odpowiednio przeliczone w autorskim mechanizmie predyktywnym, który dopasuje nadmiarowość generowanego ruchu do jakości bazy danych, docieralności czy też ilości zalogowanych konsultantów.

Extent Surveys

Moduł Extent Surveys

Moduł Surveys umożliwia modelowanie graficzne skryptów obsługi połączeń (scenariuszy rozmowy). Posiada wiele własnych wbudowanych komponentów oraz możliwość rozszerzenia o dodatkowe komponenty klienta. Wszystkie zaprojektowane akcje można raportować w czasie rzeczywistym, wykorzystać w integracji.

Szczegółowe raportowanie pozwala na rozliczanie i optymalizację procesów sprzedaży/pozyskiwania informacji.

Interface został zaprojektowany w taki sposób aby przełożenie wymagań biznesowych na ekran aplikacji konsultanta a później raporty nie stwarzało większego problemu przeciętnemu użytkownikowi.

 • Modelowanie dowolnej liczby skryptów obsługi rozmowy w sposób graficzny
 • Możliwość budowy stron startowch
 • Funkcja przekładanie rekordów
 • Funkcja testu skryptu
 • Rozbudowa o dowolne pluginy

Flow Designer – IVR, chat, e-mail i nie tylko

Moduł Flow Designer

Nowoczesne oraz łatwe w zarządzaniu rozwiązanie IVR to niewątpliwie podstawa sprawnie działającego systemu obsługi klienta przez telefon. Jak dotąd oferowane na rynku rozwiązania budowane były z myślą o wsparciu zagadnień ściśle powiązanych z telefonią oraz zagadnieniami pokrewnymi np. Fax, Sms. Extent IVR to nie tylko platforma głosowa służąca do automatyzacji procesów obsługi klienta, ale również platforma multimedialna przy pomocy której możliwa jest obsługa aktywności takich jak: wysyłanie i odbieranie wiadomości email, chat sms, komunikacja poprzez komunikatory internetowe, dialog interaktywny z użytkownikiem poprzez głos oraz video, realizacja skomplikowanych procesów action-flow i to nie tylko poprzez rozmowę, ale również za pośrednictwem dynamicznych formularzy udostępnianych w dowolnej technologii przeglądarkowej lub aplikacyjnej w szczególności dla technologii mobilnych.

Extent IVR wyposażony został w całą gamę narzędzi oraz rozwiązań funkcjonalnych dzięki którym w zaledwie kilku krokach będziesz w stanie zoptymalizować swój biznes wprowadzając zupełnie nową jakość w zakresie obsługi czy też pozyskiwania klienta a również w sferze optymalizacji procesów wewnętrznych. Istotnym elementem jest również fakt , że Extent IVR to nie tylko dialog głosowy, ale również dialog poprzez stronę web lub smart i rozmowa z wirtualnym awatarem. To wszystko połączyliśmy w jedną platformę multimedialną w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić wdrożenie, rozbudowę, kontrolę oraz dostarczyć zestaw przemyślanych narzędzi przygotowanych w taki sposób abyś mógł samodzielnie poszerzać zakres możliwości swojej firmy.

 • Modelowanie procesów obsługi połączeń telefonicznych, chat, e-mail, dokumenty, workflow, SMS przy użyciu przyjaznego środowiska graficznego
 • Wykorzystanie mechanizmów rozpoznawania oraz syntezowania mowy ludzkiej
 • Wsparcie dla usług aktywowanych głosem
 • Wbudowany język programowania umożliwiający budowę zaawansowanych scenariuszy
 • Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi za pośrednictwem standardów SQL, WSDL, POP3, SMTP, SOCKET
 • Możliwość planowania akcji wychodzących np. wysyłka e-mail, SMS, voice mailing
 • Wsparcie dla wielojęzycznych scenariuszy
 • Wbudowane funkcje serwera faxu, chatu, serwera email, routera dokumentów
 • Wbudowana funkcja mostka konferencyjnego
 • Wbudowany system poczty głosowej

Supervisor / Użytkownik

 • Praca w trybie Blending
 • Obsługa wszystkich typów aktywności z poziomu jednego interface'u
 • Obsługa połączeń Audio/Video
 • Obsługa Chat
 • Wbudowany telefon voip
 • Statystyki bieżące
 • Możliwość definiowania stanów
 • Mechanizm grup i uprawnień
 • Monitoring pracy użytkowników online
 • Monitoring pracy usług systemu online
 • Monitoring kolejek przychodzącyh oraz wychodzących
 • Zarządzanie rekordami predictive
 • Chat grupowy oraz indywidualny
 • Szczegółowa historia zmian parametrów, operacji wykonywanych w systemie

Specyfikacja Techniczna

Technologia


Wykorzystanie najnowszych technologii Microsoft
Wsparcie dla interfejsów telekomunikacyjnych Synway oraz Intel HMP
Pełne wparcie dla MS Windows 8.1
Praca w oparciu o serwery Windows oraz Linux

Najwyższa wydajność


Pozioma skalowalność, redundancja i load-balancing
Replikacja danych w czasie rzeczywistym
Przetwarzanie mediów przy użyciu procesorów sprzętowych DSP lub programowych
Obsługa do:
* 1000 połączeń Audio/Video i
* 2000 połączeń Chat i
* 4000 użytkowników…
na jednym serwerze UC

Zgodność ze standardami


Osługa standardów:
SIP, ISDN, WebRTC, SS7

Obsługa kodeków:
H.264, VP8, Opus, G.729, ULAW, ALAW

Wsparcie dla standardu:
CSTA, TSAPI

Produkty Synway

Jesteśmy również dystrybutorem firmy Synway

Aby zamówić lub uzyskać informacje na temat produktów Synway prosimy o kontakt z naszym biurem.

VOIP

SHN-16B-CT/PCI+

4 000,00 zł

Interfejs VOIP 16 kanałów PCI

SHN-32B-CT/PCI+

5 800,00 zł

Interfejs VOIP 32 kanałów PCI

SHN-60B-CT/PCIe+

10 200,00 zł

Interfejs VOIP 60 kanałów PCIe

SHN-120B-CT/PCIe+

14 800,00 zł

Interfejs VOIP 120 kanałów PCIe

ISDN

SHD-30E-CT/PCIe/EC

4 900,00 zł

Interfejs ISDN 1 trakt E1 PCIe

SHD-30E-CT/PCIe/FAX

5 400,00 zł

Interfejs ISDN 1 trakt E1 PCIe z FAX

SHD-60E-CT/PCIe/EC

7 800,00 zł

Interfejs ISDN 2 trakty E1 PCIe

SHD-60E-CT/PCIe/FAX

10 200,00 zł

Interfejs ISDN 2 trakty E1 PCIe z FAX

SHD-120E-CT/PCIe/EC

15 000,00 zł

Interfejs ISDN 4 trakty E1 PCIe

SHD-120E-CT/PCIe/FAX

17 400,00 zł

Interfejs ISDN 4 trakty E1 PCIe z FAX

ANALOG

SHT-2B/USB

600,00 zł

Interfejs 2 kanały analogowe USB

SHT-4B/USB

870,00 zł

Interfejs 2 kanały analogowe USB

SHT-16B-CT/cPCI/FAX

2 940,00 zł

Interfejs 16 kanałów Analogowych PCIe + FAX

*Podane ceny karty Synway są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT
Karty telekomunikacyjne Synway objęte są 5 letnią gwarancją

Formularz kontaktowy

Zainteresowaliśmy Cię?

Odezwij się do nas!

Extent Solutions
Jasienica 268
43-385 Jasienica

Extent Solutions Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 86
02-722 Warszawa